Lonkkakipu

Kun puhutaan lonkkakivusta, on tärkeää tunnistaa sen eri muodot ja niiden taustalla olevat syyt. Yleisin syy lonkan alueen jännevaivoille vanhuusiässä ovat toiminnalliset puutokset tai lihasheikkoudet keskivartalossa ja pakaralihaksistossa. Kuluminen, rasitus, vamma tai tulehdus voivat aiheuttaa myös kivun lonkan alueella.

Yksi yleisimmistä lonkkakivun tyypeistä on nivelperäinen kipu, joka ilmenee usein sisäisellä reisialueella tai pakaroissa. Tämäntyyppinen kipu on tyypillisesti yhteydessä fyysiseen rasitukseen ja erityisesti lonkan pyöritysliikkeisiin, mikä on erityisen tyypillistä lonkan ongelmien alkuvaiheessa. Lonkalle aiheuttaa kipua myös kaatuminen ja vääränlaiset liikkeet.

Lonkkakivun alkuvaiheissa potilaat raportoivat usein uusista tuntemuksista lonkka-alueella, kuten napsahteluista tai karheudesta. Nämä äänet ja tuntemukset voivat olla paitsi epämukavia, myös paikoin kivuliaita. Ne viittaavat usein muutoksiin lonkan nivelpinnoissa tai niiden ympärillä, mikä voi olla merkki alkavasta nivelongelmasta.

Lonkkakipu_lonkkakivun_hoito_Fysioterapeutti_turku_Askelklinikka_g

 

Lonkkakipu voi johtua monista syistä

Lonkkakivun taustalla voi olla useita erilaisia tekijöitä, jotka vaihtelevat fyysisestä kulumisesta ja ylikuormituksesta aina vammoihin ja tulehdustiloihin. Lisäksi tietyt sairaudet, kuten kasvaimet tai hermoston ärsytystilat, voivat myös aiheuttaa lonkkakipua. Kipu voi tuntua liikkeelle lähtiessä, vain joissain tietyissä liikkeissä, rasituksessa, rasituksen jälkeen tai öisin särkynä.

Eräs tavallinen lonkkavaivojen lähde on lonkan anatomiset erityispiirteet, jotka voivat altistaa henkilön esimerkiksi nivelrikolle. Tällaisia piirteitä ovat muun muassa lonkan ahtaus tai epätyypillisen muotoinen lonkkamalja. Vaikka tällaiset rakenteelliset tekijät voivat lisätä riskiä lonkan nivelrikolle, ne eivät yksinään määritä lonkan terveyttä. On huomionarvoista, että samankaltaisia rakenteellisia ominaisuuksia voidaan havaita myös henkilöillä, jotka eivät koe lonkkaan liittyviä oireita.

Mielenkiintoista on, että suomalaisväestössä noin 30 %:lla löytyy luurakenteita, jotka voisivat viitata ahtaan lonkan oireyhtymään, mutta tämä ei automaattisesti johda nivelrikon tai muiden lonkan vaivojen kehittymiseen varhaisessa iässä. Tämä korostaa, että vaikka tietyt rakenteelliset seikat voivat altistaa lonkan ongelmille, on lonkkakipu usein monien tekijöiden tulos mukaan lukien yksilölliset elämäntavat ja muut terveyteen vaikuttavat tekijät.

Lonkkakivun oireet

Nivelperäiset lonkkakivut ilmenevät tyypillisesti sisäisen reisialueen tai pakaroiden syvissä osissa, erityisesti fyysisen rasituksen ja lonkan kiertojen yhteydessä

Kun lonkkanivelen oireilu alkaa, se voi vaikuttaa merkittävästi kävelyyn, aiheuttaen ontumista ja epätasaista kävelyrytmiä. Tämä voi johtaa kivun leviämiseen lonkan ulko-osaan, pakaroihin, reiden alueelle ja jopa polveen. Tyypillisesti nivelperäisen lonkkakivun aiheuttama säteilykipu ei ylety säären keskikohtaa alemmas, kipu tuntuu siis sääressä ei nilkassa asti.

On tärkeää huomata, että lonkan naksuminen tai äänet eivät itsessään viittaa poikkeavuuteen, eikä niitä tarvitse tutkia tarkemmin, elleivät ne ole kivuliaita. Tämä on tärkeä erottelu tehtäväksi, sillä monilla on lonkan ääniä ilman, että ne viittaavat vakavampaan ongelmaan.

Missä lonkkakipu tuntuu?

Lonkkakivun tuntemukset lokalisoituvat usein nivusalueelle tai syvälle pakaraan. Kipu voi levitä ristiselkään, lonkan ulkopuolelle, reiden alueelle ja jatkua jopa polven alapuolelle.

Lonkkakipu – Milloin lääkäriin?

Jos oireet jatkuvat yli muutaman viikon tai kipu haittaa päivittäisiä toimintojasi, on aika konsultoida lääkäriä.

Mikäli koet seuraavia oireita lonkkakivun yhteydessä, on tärkeää ottaa yhteyttä lääkäriin välittömästi:

  • Jos lonkkavamma tai tapaturma tekee mahdottomaksi tukea painoa vahingoittuneen jalan varaan
  • Jos kipu lonkassa on poikkeuksellisen voimakasta tai alueella ilmenee merkittävää turvotusta
  • Jos lonkkakipuun liittyy kuume

Lonkkakivun tutkimus

Tutkittaessa lonkkakipua, perusteellinen kliininen arvio lonkan alueella on ensiarvoisen tärkeää.

Lääkäri tarkastelee esimerkiksi lonkan nivelten liikeratoja ja lihaksiston kuntoa. Diagnoosin tekemiseksi saatetaan turvautua laboratorioanalyyseihin tai kuvantamistutkimuksiin.

Kuvantamistutkimuksissa ensimmäisenä vaiheena on yleensä lantion ja kivuliaan lonkan röntgenkuvaus. Röntgenkuvat tarjoavat yksityiskohtaista tietoa luuston rakenteesta, mikä on avainasemassa hoitosuunnitelman laatimisessa. Mikäli tarvitaan lisätietoja, voidaan suorittaa magneettikuvaus, mahdollisesti varjoainetehosteella, joka auttaa erityisesti nivelpintojen mahdollisten vaurioiden tarkemmassa havainnoinnissa.

Lonkkakivun hoito – Miten lonkkakipua voidaan hoitaa?

Lonkkakivun hoitokeinot vaihtelevat kuntoutuksesta kirurgisiin toimenpiteisiin riippuen kivun syystä ja vakavuudesta.

Kun lonkkakipu johtuu esimerkiksi ahtaan lonkan oireyhtymästä ja sitä ei ole saatu hallintaan kuntoutusmenetelmin, voidaan harkita lonkan tähystysleikkausta.

Lonkkanivelen dysplasia (lonkkamalja ja reisiluun pää eivät sovi täydellisesti yhteen) eli lonkan kehityshäiriöstä johtuvan vajaakatteisuuden, korjaaminen tapahtuu periacetabulaarisen osteotomian kautta, joka on avoleikkaus lonkkamaljan asennon korjaamiseksi.

Kun lonkan nivelrikko on edennyt pitkälle ja aiheuttaa merkittävää kipua, tekonivelleikkaus voi olla tehokas hoitomuoto.

Lonkkakivun kuntoutus

Lantion seudun toiminnallinen merkitys on keskeinen päivittäisessä liikkumisessamme, ja sen alueen vaivat voivat heikentää elämänlaatua merkittävästi.

Fysioterapeutti räätälöi sinulle henkilökohtaisen hoito-ohjelman ja valitsee harjoitukset, jotka ovat räätälöityjä juuri sinun tarpeidesi, elämäntilanteesi ja kykyjesi mukaan. Kuntoutuksen päätavoitteena on saavuttaa kivuton lonkka, joka kestää päivittäiset rasitukset.

Lonkan kuntoutus voi sisältää seuraavia terapiavaihtoehtoja:

  • Henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta
  • Terapeuttiset harjoitteet
  • Manuaalinen terapia
  • Fysikaaliset hoitomuodot
  • Liikkumisen apuvälineet

Fysioterapia – Lonkkakipu

Fysioterapia on keskeisessä asemassa lonkkakivun hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Hoidon tavoitteena on ensisijaisesti lievittää kipua, parantaa lonkan liikkuvuutta ja vahvistaa ympäröiviä lihaksia, jotta voidaan tukea lonkkaniveltä ja vähentää tulevaisuuden kipuriskejä. Hoitosuunnitelma räätälöidään yksilöllisesti, ottaen huomioon potilaan nykytila, kivun syyt ja potilaan yksilölliset tarpeet ja tavoitteet.

Harjoitukset ja liikkuvuuden parantaminen: Fysioterapeutti voi suunnitella harjoitusohjelman, joka keskittyy lonkan liikkuvuuden parantamiseen ja lihasten vahvistamiseen. Tämä voi sisältää liikkuvuus- ja vahvistusharjoituksia, jotka on suunnattu erityisesti lonkkaniveleen ja sitä stabiloiville lihaksille.

Manuaalinen terapia: Manuaaliset tekniikat, kuten nivelten mobilisointi ja pehmytkudosten hieronta, voivat auttaa lievittämään kipua ja parantamaan liikkuvuutta.

Kivunhallintatekniikat: Fysioterapeutti voi opastaa potilasta käyttämään erilaisia kivunhallintatekniikoita, kuten kylmä- tai lämpöhoitoa ja sähköstimulaatiota, lievittämään kipua ja edistämään paranemista.

Neuvonta ja ohjaus: Fysioterapeutti voi tarjota arvokasta neuvontaa ja ohjausta liittyen esimerkiksi ergonomiaan ja päivittäisiin toimintoihin, jotka voivat auttaa vähentämään lonkkakivun uusiutumista.

Milloin fysioterapia auttaa lonkan alueen kipuun?

Fysioterapia voi olla avuksi lonkkakivun lievittämisessä, erityisesti kun kyseessä ovat jännetulehdus tai nivelrikon aiheuttamat vaivat. Fysioterapeutin ohjeiden mukaiset harjoitteet tai kotona itsenäisesti suoritettavat liikkeet voivat olla tehokkaita.

Tavoitteena harjoitteissa on palauttaa normaali kävelyrytmi, hävittää ontumista ja tasapainottaa lihaksisto. Normaalin kävelyrytmin saavuttaminen auttaa usein vähentämään kipua tehokkaasti.

Fysioterapeutin suosittelemat liikeharjoitukset ovat tehokas tapa lievittää lonkkakipua, joka johtuu esimerkiksi jännetulehduksesta tai niveltulehduksesta. Kolmen kuukauden kuluttua lonkan tilan pitäisi yleensä parantua huomattavasti, ja puolen vuoden jälkeen lonkan pitäisi olla lähes oireeton.

Mikäli lonkkakipu palaa, jatkuvalla harjoittelulla voidaan yleensä saavuttaa nopea helpotus.

Ennaltaehkäisyssä keskeistä on lihastasapainon ja lihaskunnon ylläpito. Säilyttämällä oikeanlaisen kävely- ja juoksurytmin voidaan välttää vääränlainen kuormitus lonkassa ja siitä johtuva lonkkakipu.

Lonkan leikkaushoito – Milloin lonkkakipua hoidetaan leikkauksella?

Kirurginen toimenpide lonkan alueella tulee kyseeseen, kun voimakas ja elämänlaatua merkittävästi alentava kipu ei reagoi muihin hoitomuotoihin.

Lonkan artroskopia eli tähystysleikkaus mahdollistaa nivelen tarkastelun ja hoitamisen tähystimen avulla pienempien viiltojen kautta, välttäen lihasten irrottamista. Vaikka toimenpide jättää vain muutaman pienen arven, se on sisällöltään verrattavissa avoleikkaukseen.

Lonkkamaljan korjausleikkaus toteutetaan avoleikkauksena. Tässä toimenpiteessä lonkkamalja erotetaan lantioluusta, sijoitetaan uudelleen optimaalisempaan asentoon ja kiinnitetään paikoilleen.

Tekonivelleikkaus on toimenpide, jossa lonkan kuluneet osat – erityisesti rustopinnat – korvataan keinotekoisilla komponenteilla. Tekonivel koostuu kupista, joka asetetaan lonkkamaljaan, ja varresta, joka istutetaan reisiluuhun, palauttaen nivelen toiminnallisuuden.

Kuntoutus lonkkaleikkauksen jälkeen

Kuntoutus lonkkaleikkauksen jälkeen on kriittinen vaihe toipumisessa ja palautumisessa.

Fysioterapeutin rooli on keskeinen, sillä hän ohjaa ja valvoo kuntoutusprosessia varmistaen, että toipuminen etenee suunnitellusti ja lääkärin antamien suositusten mukaisesti. On myös huomionarvoista, että hyvä suuhygienia voi tukea leikkauksesta toipumista.

Yhteenveto Lonkkakipu

Lonkkakipu voi olla merkki monista eri syistä, ja sen hoito vaatii yksilöllisesti suunnitellun lähestymistavan. Fysioterapia tarjoaa monipuolisia keinoja kivun lievittämiseen, liikkuvuuden parantamiseen ja lonkan toiminnan tukemiseen.

On tärkeää, että potilaat hakeutuvat ajoissa ammattilaisen arvioitavaksi, jotta voidaan tunnistaa kivun syy ja aloittaa tehokas hoito mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Sisällysluettelo

Varaa aika

Voit varata ajan helposti verkossa 24/7 tai soittamalla asiakaspalveluumme 8:00-18:00 puhelin 020 1122 420