Alaraajojen nivelten mobilisointi ja manipulaatio

Alaraajafysioterapiassa mobilisaatiolla ja manipulaatiolla lisätään nivelten liikkuvuutta ja laajennetaan liikeratoja sekä helpotetaan kiputiloja. Tulosten ylläpitämiseksi ja kuntoutuksen edistämiseksi on lähes aina hyödyllistä käyttää passiivisten hoitojen lisäksi terapeuttista harjoittelua ja liikehoitoja.

Alaraajojen nivelten mobilisointi ja manipulaatio fysioterapeutti Turku Askeliklinikka Turku

Mitä on nivelten mobilisointi

Nivelten mobilisointi on fysioterapiassa käytettävä manuaalisen terapian hoitomenetelmä, joka tähtää nivelen liikelaajuuden parantamiseen ja kivun lievittämiseen. Tämä tekniikka sisältää hellävaraisia, rytmitettyjä liikkeitä, joilla pyritään lisäämään nivelen liikkuvuutta sen normaalin liikeradan sisällä. Toisin kuin nivelten manipulaatio, joka voi sisältää äkillisiä liikkeitä ja ”naksahduksia”, mobilisoinnilla jäljitellään nivelen normaalia liukua luiden välillä rauhallisella liikkeellä, jonka asiakas pystyy halutessaan estämään. Mobilisoinnilla lisätään nivelten liikkuvuutta ja ehkäistään kehittyviä liikerajoituksia. Mobilisointi on tehokas hoitomuoto monenlaisten alaraajojen nivelongelmien, kuten jäykkyyden ja arkuuden, hoidossa.

Nivelten mobilisointi voi olla:

  • passiivista eli terapeutti tekee manuaalisen mobilisoinnin käsin ja asiakas on passiivisesti hoidon aikana

  • aktiivista eli asiakkaan itsensä suorittamaa, jolloin terapeutti voi avustaa käsin lisäämällä tai vastustamalla liikettä

Nivelmobilisoinnin tavoitteet

– Mobilisointi parantaa nivelen liikkuvuutta

– Mobilisointi auttaa parantamaan nivelruston aineenvaihduntaa

Lonkkanivelen mobilisointi

Lonkkanivelen mobilisointi on terapeuttinen menetelmä, joka keskittyy lonkan alueen liikkuvuuden ja toiminnallisuuden parantamiseen. Tämä hoitomuoto sisältää manuaalisia tekniikoita, joilla pyritään lisäämään lonkkanivelen liikelaajuutta ja vähentämään sen ympärillä olevien pehmytkudosten jännitystä.

Lonkkanivelen mobilisoinnissa fysioterapeutti soveltaa erilaisia hellävaraisia venytyksiä ja painalluksia, jotka kohdistuvat suoraan lonkkaniveleen ja sen ympäröiviin sidekudoksiin. Tavoitteena on lievittää kipua, parantaa nivelruston aineenvaihduntaa ja edistää lonkan alueen terveyttä ja hyvinvointia.

Kenelle sopii:

Menetelmä on erityisen hyödyllinen henkilöille, jotka kärsivät lonkan jäykkyydestä, kiputiloista tai toiminnallisista rajoitteista, tarjoten avunmuodon, joka tukee kehon luonnollista liikkuvuutta ja parantaa elämänlaatua.

Polven mobilisointi

Polven mobilisointi on fysioterapeuttinen menetelmä, joka keskittyy polvinivelen liikkuvuuden ja toiminnallisuuden parantamiseen. Menetelmä sisältää manuaalisia tekniikoita, kuten hellävaraisia venytyksiä ja liukuvia painalluksia, jotka kohdistetaan polviniveleen ja sen ympäröiviin kudoksiin.

Tavoitteena on lisätä nivelen liikelaajuutta, vähentää jäykkyyttä ja lievittää kipua, mikä on tärkeää päivittäisten toimintojen ja liikunnan kannalta. Polven mobilisointi edistää myös nivelruston ja nivelnesteen terveyttä, mikä on elintärkeää nivelen pitkäaikaiselle hyvinvoinnille.

Kenelle sopii:

Tämä hoitomuoto on erityisen hyödyllinen henkilöille, jotka kärsivät polvikivusta, osteoartriitista tai toipuvat vammoista tai leikkauksista. Ammattitaitoisen terapeutin suorittama polven mobilisointi on turvallinen ja tehokas tapa parantaa polvinivelen terveyttä ja toimintakykyä.

Nilkan mobilisointi

Nilkan mobilisointi on keskeinen osa fysioterapiaa, joka tähtää nilkan nivelen liikkuvuuden parantamiseen ja kivun lievittämiseen. Tämä menetelmä hyödyntää manuaalisia tekniikoita, kuten venytyksiä ja painalluksia, jotka kohdistetaan nilkkaan ja sen ympärillä oleviin pehmytkudoksiin.

Tavoitteena on lisätä nilkan liikelaajuutta, mikä on välttämätöntä normaalin kävelykyvyn ja jalkojen toiminnallisuuden kannalta. Nilkan mobilisointi auttaa myös vähentämään turvotusta ja parantamaan verenkiertoa alueella, edistäen näin paranemista ja ehkäisten uusia vammoja.

Kenelle sopii:

Tämä hoitomuoto on erittäin hyödyllinen henkilöille, jotka kärsivät nilkan jäykkyydestä, vammoista, kuten nyrjähdyksistä tai murtumista, sekä niille, jotka toipuvat leikkauksesta. Alaraajafysioterapeutin suorittama nilkan mobilisointi on turvallinen tapa edistää nilkan terveyttä ja parantaa liikkuvuutta.

Neuraalikudoksen mobilisointi

Hermoston eli neuraalikudoksen mobilisoinnissa hermokudosta elvytetään kehon ja raajojen pumppaavia liikkeitä hyödyntämällä. Tämä hoitomuoto pyrkii lievittämään kipua ja parantamaan hermojen liukumista ympäröivissä kudoksissa, mikä on tärkeää hermojen normaalille toiminnalle ja kivunlievitykselle.

Neuraalikudoksen mobilisointi sisältää erilaisia manuaalisia tekniikoita, kuten venytyksiä ja liikkeitä, jotka kohdistuvat suoraan hermokudokseen ja sen ympärillä oleviin pehmytkudoksiin. Menetelmä auttaa vähentämään hermopinteitä ja parantamaan hermojen verenkiertoa, mikä edistää hermovaurioiden paranemista ja palauttaa hermojen normaalin toiminnan.

Kenelle sopii:

Neuraalikudoksen mobilisointi on hyödyllinen hoitomuoto monille potilaille, jotka kärsivät hermoihin liittyvistä kiputiloista, kuten iskiaksesta. Hermoa mobilisoivat itsehoitoharjoitteet ovat oleellinen osa tutkimusta ja hoitoa.

Nivelten manipulaatio

Alaraajojen nivelten manipulaatio on erikoistunut hoitomuoto, jossa fysioterapeutti käyttää nopeita ja tarkasti kohdennettuja liikkeitä käsitelläkseen liikkuvuudeltaan rajoittuneita polvi-, nilkka- tai lonkkaniveliä.

Tässä prosessissa nivel tuodaan ensin sen liikeradan ääriasentoon passiivisesti, minkä jälkeen terapeutti soveltaa nopean ja voimakkaan impulssin, joka voi aiheuttaa nivelnesteessä syntyvän ilmakuplan purkautumisesta johtuvan napsahtavan äänen.

Manipulaation nopeus on sellainen, että potilas ei ehdi reagoimaan liikkeeseen, mikä mahdollistaa tehokkaan ja turvallisen käsittelyn.

Kenelle sopii:

Tämä menetelmä on suunniteltu parantamaan välittömästi nivelen liikkuvuutta ja lievittämään kipua, tarjoten nopeita tuloksia alaraajojen liikerajoitteiden ja toimintahäiriöiden hoidossa.

Varaa aika alaraajatutkimukseen

Varaa aika alaraajatutkimukseen, jossa selvitämme alaraajojen mobilisointitarpeen tai muun alaraajafysioterapian.

Usein kysyttyä

Mobilisoiva hieronta on terapeuttinen hoitomuoto, joka yhdistää klassisen hieronnan tekniikoita ja nivelten mobilisointia. Tavoitteena on parantaa lihasten ja nivelten liikkuvuutta, lievittää kipua ja edistää kehon kokonaisvaltaista toimintakykyä. Hieronta keskittyy erityisesti lihaskireyksien ja jännitystilojen vähentämiseen, samalla kun nivelten liikeratoja pyritään laajentamaan hellävaraisin mobilisointitekniikoin.